Легализация на документи

За да послужат в България, официалните документи, издадени в Канада, трябва да бъдат легализирани от
Global Affairs Canada и от Консулството на Република България. Те трябва и да бъдат преведени, при което преводът трябва да бъде извършен от регистриран към консулството преводач (какъвто е Евелина Радославова) и заверен. Пълномощните и декларациите могат да се подпишат в присъствието на консула (следващите консулски дни във Ванкувър ще се състоят на 4 и 5 декември 2020), ИЛИ задължително да се подпишат пред нотариус (който, ако не говори български, ще поиска документът да бъде представен заедно с превод), след което да се легализират пред Global Affairs Canada и Консулството. Процедурата за легализация и превод на документи е описана по-долу.

За пълномощни и декларации: първо се извършва превод, после документът се подписва пред нотариус, след което документът се изпраща до Global Affairs Canada и ГК-Торонто.

За документи, издадени от канадските администрации: ървата стъпка е легализация от Министерството на външните работи на Канада. Тази легализация е безплатна, но отнема няколко седмици (20 дни според сайта на министерството към ноември 2020). Документът се изпраща, придружен от съответното заявление и предварително адресиран плик с предплатени пощенски разходи, на адрес :

Authentication Services Section
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0G2

Повече информация – на сайта на Global Affairs Canada – Authentication of documents

След легализацията от Global Affairs Canada, документът следва да бъде преведен и после легализиран от Генералното консулство на Република България в Торонто. За целта преведеният и легализиран документ се изпраща до консулството на адрес:

Consulate General of the Republic of
Bulgaria in Toronto, Canada
65 Overlea Blvd, Suite 230
Toronto, ON M4H 1P1

Телефон: +1 416 696 2420

Документът трябва да е придружен от самоадресиран плик с предплатени всички пощенски разходи и съответните такси за заверка на документа и на подписа на преводача (с money order или certified cheque на името на Генералното консулство на Република България в Торонто). Заверката с обикновена услуга отнема три работни дни, плюс времето за изпращане в двете посоки.

Можем да поемем вместо Вас цялата процедура по легализацията срещу допълнително заплащане, покриващо, освен превода и услугата, всички пощенски разходи и таксата за консулската заверка. Ориентировъчно, сумата е от 160 $ за документ от една страница (напр. свидетелство за раждане или брак или смъртен акт), преведен и легализиран с обикновена услуга. Не поемаме ангажимент за сроковете на изпълнение от Global Affairs Canada, ГК-Торонто, и пощенските или куриерските служби.

Адрес за изпращане на оригинални документи за превод:

Evelyna Radoslavova
306-1460 Pemberton Ave
Squamish, BC  V8B 0J9